O Spoločnosti

Náš štýl

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti RVT SiemControl, s.r.o. je návrh a kompletná realizácia projektov u zákazníka.

 

Odborníci sú pripravení uplatniť bohaté skúsenosti z predchádzajúcich realizácií projektov z mnohých odvetví priemyslu. Využite aj vy ich odbornosť a získané poznatky, či skúsenosti v oblasti návrhu a projektovania, celkového vyhotovenia diela a spustenia do prevádzky. Celkový proces uskutočnenia projektu pozostáva z podrobnej analýzy Vašich požiadaviek, návrhu riešenia, vypracovania projektu a realizačného plánu, samotného zhotovenia diela, spustenia do prevádzky a zaškolenia personálu.

 

Analýza a návrh / design riešenia

 

V tomto dôležitom bode spoločne rozanalyzujeme požiadavky zákazníka. Na ich základe a s ohľadom na naše dlhoročné skúsenosti navrhneme možnosti optimálneho riešenia. Celý spoločne dohodnutý návrh sa stáva podkladom pre spracovanie projektu.

 

Projekt a pracovný plán

 

Na základe návrhu je odborne spracovaný inžiniersky projekt riešenia. Je možná aj realizácia už existujúceho projektu u zákazníka. So zákazníkom je dohodnutý časový pracovný plán. Časťou projektu je aj zoznam použitých zariadení.

 

Realizácia diela

 

Podľa projektu zabezpečíme pre realizáciu potrebný materiál. V elektrodielňach je prevedená montáž všetkých rozvádzačov. U zákazníka pracovníci pripravia káblové trasy.

 

Priebežne je podľa koncepcie projektu vyvíjaný aj softvér pre použité riadiace systémy a vytvárané vizualizačné rozhranie. Softvérové riešenie je robustné, obsahuje teda okrem samotného riadenia procesu aj ošetrenie chybových stavov a prípadnú archiváciu dát v operátorskych počítačoch.

 

Montáž zariadení a spustenie do prevádzky

 

U zákazníka prebehne po vytvorení káblových trás inštalácia, prepojenie a zapojenie všetkých prvkov systému (akčné členy, snímače, merače) vrátane rozvádzačov. Po bezpečnom odladení softvéru prebehnú posledné úpravy podľa priania zákazníka a technológia je spustená v skúšobnej prevádzke.

 

 

 

Zaškolenie obslužného personálu

 

Zákaznikovi odovzdáme užívateľské a servisné manuály spoločne s kompletnou technickou dokumentáciou projektu. Ešte pred odovzdaním diela je zrozumiteľne zaškolený obslužný personál.

 

Záručný a pozáručný servis

 

S vyhotoveným dielom dostáva podľa zmluvy zákazník záruku bezplatného servisu. Po záručnej dobe je možné dohodnúť špecifickú servisnú zmluvu podľa priania zákazníka. Zvyčajne ide o dohodu, podľa ktorej sa servisný technik dostaví na zásah do určitej doby, alebo podľa servisnej dohody dávame zákazníkom záruku okamžitej dostupnosti vybraných náhradných prvkov.