O Spoločnosti

Výroba NN rozvádzačov do 1000V

Výroba rozvádzačov nn všetkých druhov a typov na základe dodanej alebo nami vyhotovenej projektovej dokumentácie.

 

• sekundárne distribučné rozvádzače pre napájanie budov a priemyselných celkov

• rozvádzače pre riadiace systémy

• rozvádzače pre meranie a reguláciu

• rozvádzače pre inteligentné rozvody

• elektromerové a domové rozvádzače

• kompenzačné rozvádzače


Montáž komponentov do rozvodných skríň z vysokou kvalitou povrchovej úpravy a požadovaného krytia s jednoduchou a presnou montážou viacpoľových rozvádzačov do radu pri použití prístrojov SIEMENS zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

Každý vyrobený rozvádzač je preskúšaný z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti a na základe kladných skúšok je vyhotovené osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a taktiež je vydané osvedčenie o zhode.

V prípade požiadavky Vám projekt vypracujeme presne podľa Vašich požiadaviek.