O Spoločnosti

 • zhotovenie projektov pre špeciálne zákazky v oblasti elektro, MaR, ASRTP
 • výroba rozvádzačov pre špeciálne zákazky
 • výroba software pre riadiace systémy a príslušenstvo
 • dodávka zariadení a realizácia diela podĺa projektovej dokumentácie
 • spustenie špeciálnych zákaziek do prevádzky a zaškolenie obsluhy
 • záručný a pozáručný servis

 

 

Realizované zákazky

 • Oprava servisného centra na lyže WINTERSTEIGER
 • Oprava voskovačky lyží WINTERSTEIGER
 • Vývoj a zautomatizovanie plnenia baličiek šalátov HITPAC
 • Vývoj a zautomatizovanie elektrického drvenia rýb
 • Automatizácia baličky čokolád 300 ks/min
 • Vývoj a riadenie mobilného kompresora NH3
 • Vývoj a zautomatizovanie mobilnej jednotky chladenia NH3/glykol
 • Vývoj a zautomatizovanie brúsky rezných kotúčov s tvrdenými plátkami
 • Vývoj a realizácia zobrazovania prevádzkových hodnôt z procesu SIMATIC S7-200 - LED PANEL
 • Vývoj a realizácia komunikácie SIMATIC S7-200 / prístupový systém
 • Vývoj a realizácia ovládania poplachových sirén CO na kolísavý tón
 • Vývoj a realizácia riadenia triedičky poštových balíkov

 

Špeciálne projekty

 • Regulátor ¼ maxima na báze S7-200, S7-300 a operátorského touchscreen panela
 • Automatický tankovací systém ATS na báze S7- 200 – EM 316 touchscreen panel