Referencie

Žilina

Ryba Žilina spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina

Ryba Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01
Žilina

Mestský Hokejový Klub Žilina, Športová 5, 01001 Žilina

Mestský Hokejový Klub Žilina
Športová 5, 01001
Žilina

Bratislava

Siemens s.r.o., Stromová 9, 837 96 Bratislava

Siemens s.r.o.
Stromová 9, 837 96
Bratislava

Rajo a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava

Rajo a.s.
Studená 35, 823 55
Bratislava

Poprad

AQUAPARK Poprad s.r.o , Športová 1397/1, 058 01 Poprad

AQUAPARK Poprad s.r.o.
Športová 1397/1, 058 01
Poprad

Rimavská Sobota

Tauris, a.s., Potravinárska 6, P.O.Box 174, 979 01 Rimavská Sobota

Tauris, a.s.
Potravinárska 6, P.O.Box 174, 979 01
Rimavská Sobota

Lučenec

MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o. , Mikušovská cesta 3022, Lučenec 984 14

MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.
Mikušovská cesta 3022, 984 14
Lučenec


Systémy identifikácie a oprávnenosti prístupu

Slovtransgas
Nitra

VÚB Invest
Tolstého ul.
Bratislava

Tepláreň a.s.
Žilina

Prvá Československá poisťovňa a.s.
Košice

Kinex
Kysucké Nové Mesto

Polyfunkčný dom
Mariánske námestie
Žilina

Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s.

Mazda
Žilina

Letisko Bratislava

TIME LASER PRESS
Sučany

Dopravné systémyRiadenie spotreby elektrickej energie

Technometal s.r.o.
Bytča

Hyza a.s.
Žilina

KK COMPANY
Martin

Tvrdošinska mliekareň

Mraziarne Žilina

SPP
Bratislava
Žilina

Riadiace systémy,ASRTP

VD Čadca
plynová kotolňa

VÚ Jelšava
plynová kotolňa a systém odovzdávacích staníc

NsP Bojnice
plynová kotolňa a systém výmenníkových staníc

NsP Košice
systém výmenníkových staníc

Gemercukor a.s. Rimavská Sobota
výmenníková stanica

Bytový podnik Sečovce
sytém plynových kotolní

OMNIA a.s. Bratislava
výmenníkova stanica

ZŠ Rosina
plynová kotolňa

Stredoslovenské stavby a.s. Žilina
výmenníková stanica

Budatínsky zámok
plynová kotolňa

Mraziarne a.s. Žilina
výmenniková stanica

Ryba s r.o. Žilina
výmenniková stanica

Mäsopriemysel š.p. Žilina
výmenníková stanica

ČK Žilina
plynová kotolňa

PKB Žilina
plynová kotolňa a vzduchotechnika

Tlakové nádoby a.s. Žilina
čistička odpadových vôd

VÚ Trebišov
plynová kotolňa a vzduchotechnika

Ryba s r.o. Žilina
automatizovanie výrobnej linky

POŠTA 2 Zvolen
riadenie a zabezpečenie zdvíhacej plošiny

Kúpalisko Rajecké Teplice
riadenie systému technológie

Gemercukor a.s. Rimavská Sobota
meranie tepla dodaného parou

Mraziarne a.s. Žilina
meranie tepla dodaného parou

Tepláreň a.s. Žilina
výmenníková stanica v objekte

Chemicelulóza Žilina

Tepláreň a.s. Žilina
meranie tepla dodaného parou

POŠTA 2 Zvolen
riadenie triediaceho dopravníka

GGB Sučany
riadenie kondenzátora

Škoda Auto a.s.
riadenie odstredivky FOLTTWEG

SUZUKI OSTRIHOM
riadenie odstredivky FOLTTWEG

Milsy a.s.
riadenie chladiacej technológie

Monitorovanie životného prostredia

Mraziarne a.s. Žilina
monitorovanie úniku NH3

Altea s r.o. Žilina
monitorovanie úniku NH3

Hyza a.s. Žilina
monitorovanie úniku NH3

KK COMPANY Martin
monitorovanie úniku NH3

Zimný štadión SENICA
monitorovanie úniku NH3

Zimný štadión Žilina
monitorovanie úniku NH3

Tréningová hala Žilina
monitorovanie úniku NH3

Zimný štadión DETVA
monitorovanie úniku NH3

Mraziarne Bratislava
monitorovanie úniku NH3

Chladiace zariadenia

Mraziarne a.s. Žilina
komplexná rekonštrukcia rozvodov a ovládania chladenia

Hyza a.s. Žilina
ovládanie a monitorovanie chladenia

HYZA a.s. Žilina
systém ovládania ľadovej vody

Altea s r.o. Žilina
monitorovanie a ovládanie chladenia

LAKTIS a.s. Žilina
ovládanie chladenia

LAKTIS a.s. Žilina
systém ovládania ľadovej vody

FIGARO I.D.C.. Trnava
ovládanie chladenia výroby cukríkov

Mäsopriemysel a.s. Púchov
komplexná rekonštrukcia ovládania chladenia

K.K.O. s r.o. Vrútky
systém ovládania chladenia

JACOBS FIGARO a.s. Bratislava
komplexná rekonštrukcia

KK COMPANY PIVOVAR Martin
komplexná rekonštrukcia

TAURIS a.s. Rimavská Sobota
rekonštrukcia ovládania chladenia

Hrádok s.r.o. Lučenec
rekonštrukcia chladenia

RAJO,a.s. Bratislava
riadenie technológie chladenia

Zimný štadión Žilina
riadenie strojovne
chladenie a techológie chladenia

Zimný štadión SENICA
riadenie strojovne
chladenie a techológie chladenia

Zimný štadión DETVA
riadenie strojovne
chladenie a techológie chladenia

Tréningová hala Žilina
riadenie strojovne
chladenie a techológie chladeniaFIGARO I.D.C.. SEREĎ
riadenie kondenzátoraInteligentná elektroinštalácia instabus EIB

Polyfunkčný dom
Mariánske námestie
Žilina

Byt
Dlabačova ulica
Žilina

SIEMENS
Stromová ul.
Bratislava