O Spoločnosti

ÚVOD| O NÁS| CERTIFIKÁTY

Vznik a začiatky

 

Spoločnosť RVT SiemControl, s.r.o. bola založená v roku 2001 transformáciou z prosperujúcej spoločnosti RVT Meracia a regulačná technika. Zakladateľmi sú odborníci s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou v oblasti realizácie meracej a regulačnej techniky, elektroinštalácií a obchodu.

História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť RVT Meracia a regulačná technika. Od samotného začiatku sa jej činnosť zameriavala na servis a inštaláciu meracej a regulačnej techniky v oblasti teplárenstva a chladiarenstva. Postupom času sa s rozvojom spoločnosti rozširovala aj ponuka činností v oblasti počítačových sietí, elektrickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie a prístupových systémov.

V krátkom čase si však široký záber činností vyžiadal presadiť základný smer rozvoja, a to špecializovať sa na konkrétnu oblasť činnosti spoločnosti a v nej poskytovať zákazníkovi komplexné služby.

Bolo nutné pristúpiť k postupnému obmedzeniu niektorých činností a naopak v oblasti MaR a ASRTP systémov rozšíriť sortiment dodávaných systémov a súčasne prejsť k dodávkam komplexných slaboprúdových a silnoprúdových systémov.

 

Súčasnosť

 

V súčasnej dobe sa spoločnosť RVT SiemControl, s.r.o. zameriava na realizačnú činnosť v oblasti systémov automatizačnej techniky, ale snaží sa rozvíjať aj nové obchodné oddelenie. V tejto oblasti ponúka svoje skúsenosti z danej oblasti aj pri výbere správnych komponentov pre realizáciu projektov zákazníka.

Ponúkame riešenie inštalácií silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov komplexným spôsobom. Inštalácia častí elektro spolu s meracou a regulačnou technikou a ASRTP jednou spoločnosťou má nesporné výhody oproti zadávaniu jednotlivých častí rôznym spoločnostiam. Tieto výhody sa prejavujú pri projektovaní, inštalácii a pri záručnom i pozáručnom servise. Spočívajú predovšetkým v skutočnosti, že investor má len jedného partnera a všetky činnosti spojené s realizáciou od podpisu, až po odovzdávanie sa tým zjednodušujú. Veľmi dôležitá je napríklad možnosť využívať pri projektovaní spoločné trasy kabeláže. To následne prináša zníženie nákladov, zvýšenie spoľahlivosti a kvality a tiež i zjednodušenie technického riešenia.

Taktiež sa zaoberáme aj čiastkovými činnosťami počnúc projekciou cez vlastnú inštaláciu až po záručný i pozáručný servis. Zákazníkovi tak odovzdávame komplexné dielo, pri vytváraní ktorého bola zabezpečená koordinácia a jednotnosť prevedenia počas celého priebehu realizácie diela. Všetky tieto činnosti realizujeme kmeňovými zamestnancami spoločnosti a kapacity spoločnosti sú dimenzované tak, aby sme mohli zaručiť nielen bezpečné dodržanie dohodnutých termínov, ale v prípade nutnosti nasadiť zvýšené kapacity a tak pružne zareagovať na zmenu podmienok.

 

Zámery do budúcnosti

 

Sortiment spoločnosti je už stabilizovaný a nepočítame s veľkými zmenami. Budeme i naďalej spolupracovať so špičkovými svetovými výrobcami a sledovať trendy a vývoj v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Výber nových dodávateľov bude vždy prebiehať po dôkladnom posúdení dodávateľa a technických parametrov dodávaných zariadení na základe dotazníka hodnotenia dodávateľov.